EE*St.Ifferini aastast 2011 / since 2011

 

Tere tulemast Püha Birma kasvanduse

St. Ifferini kodulehele!

 

Olen Ivar. Elan Eesti pealinnas Tallinnas. Mul on maakodu Saaremaal, kus kassid saavad vabalt ka õues liikuda.Olen proffessionaalne tantsija ja massöör.       

Kõigepealt pean tänama Klavdia Sootsi (kasvandust Klaudia), tänu kellele leidsin tee
tõukassidemaailma, kui minu ellu, sügis 2009, tuli imekaunis Püha Birma kass Una Marine.

Kasvandus on registreeritud Eesti Kassikasvatajate Liidus Felix, mis kuulub kuulub rahvusvahelisse
organisatsiooni Federatsion Internationale Feline ehk FIFe. Kasvandus on ka Soome Pyhä Birman
Kissa ry ja Rootsi Birmasällskapet liige.
Ees on huvitav ja põnev tee, ka töö. Olen rõõmus, et saan anda oma panuse Püha Birma kasside
aretusel.       

Kasvanduse St. Ifferini tunnuseks on – Kvaliteet, mitte kvantiteet!

Kõigil minu aretuses kasutatavatel kassidel määratakse veregrupp ja tehakse FeLF/FIV vereanalüüs. Samuti läbivad kõik südame ultraheli uuringu HCM/RCM scanni.

Minu kasvanduse kassid, Una Marine, Arista L`Amour ja Vortigern Art on esimesed Eesti Püha Birma kassid kellele on tehtud HCM/RCM.

 

Samuti esimesed, kellele on tehtud neerude PKD uuring.

Kaotades südame sellele imeilusale tõule, andsin endale lubaduse olla hea ja aus kasvataja – minu
prioriteet on aretada ilusaid, terveid kassipoegi.
Püüan pakkuda alati midagi head, uut ja erilist.Minu eesmärgiks on
olla arvestatav ja hea mainega kasvataja nii Skandinaaviamaades kui ka kogu Euroopas.
20.02.2011 nägi ilmavalgust Una Marine ja ka kasvanduse esimene pesakond. Sellest pesakonnast
jäi kasvandusse kaunis ja armas Arista L`Amour.
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2O8A1615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänan Becky Gamache ja tema kasvandust Baie des Amours. 13.07.2011 oli minu jaoks rõõmus
päev – minu kasvanduse esimene isane Püha Birma kass Vortigern Art reisis Belgiast oma uude
koju. Täitus ka minu suur unistus – saada endale ilus ja uhke sinise maskiga kass.      Kasvanduse kolmas pesakond, vanemateks oma kasvandik Arista L`Amour ja kasvanduse poiss Vortigern Art, täitis kõik ootused ja lootused.04.10.12 ainukesena ilmavalgust näinud Cherie Angel sirgus kauniks printsessiks, kes otse loomulikult jäi kasvandusse!2013 aasta lõpus pidas minu süda ja mõistus võitlust. Võitis süda. Ilusa kassi võib ju laiast maailmast alati leida ja osta, hoopis teine asi aga on oma hea kasvandik. Nii jäi kasvandusse 22.11.2013 sündinud, F peskonnast, kaunis ja eriline Floria Fantasy      Una Marinele, kes on St.Ifferini kasvanduse aluspanijaks, oli tema viies pesakond plaanitud viimaseks. Seda justkui teades, tõi ta 2014 aasta lõpus ilmale ühe tütre, kes sai ema järgi ja austuseks nimeks- Hera Una. Hera otsustas sirguda imekauniks kiisuks, nii ei jäänud muud valikut, kui Hera jäi kasvandusse. Teeb rõõmu, et Hera ühendab endas kõiki oma ema Una ja isa Vortigerni parimaid omadusi. Kindlasti saab Herast meie kasvanduse üks säravamaid tähti! 

 

 

 

 

 

 

2016 aasta suvel lisandus kasvandusse Rootsist Strandborgen`s Lara. Teda sai 2 aastat oodatud, kuna just tema vanemate järeltulijat, kelledel on minu kasvandusele väga sobilik sugupuu ja kelle mõlemaga on au isiklikult tuttav olla, sai väga oodatud. Esimeses pesakonnas tüdrukut ei olnud. See aasta naeratas õnn ja lausa nii palju, et kasvandus sai ka kaua oodatud sinimask tüdruku. Tänan tema kasvatajat Ulrika Borg, kellega oleme koostööd teinud juba paar aastat, usalduse eest! Ulrikaga seob meid sõprus esimesest päevast. Sellist sõprust, mõistmist, koostööd sooviksin kõikidele kasvatajatele omavahel!

 

Põnev on “ehitada” oma sugupuud. Nii jäi kasvandusse M pesakonnast Mia Solis, kes on kasvanduse  kolmas põlvkond, olles Floria Fantasy St.Ifferini tütar, Arista L`Amour St.Ifferini tütretütar ja kasvanduse esimese kassi, Una Marine Klaudia tütretütretütar.

Juba mõned aastad oli mõte, et kasvandus vajab, oma, uut aretusisast. Kummitas paari kohtuniku soovitus vaadata kassi just Prantsusmaalt, kus püha birmad on veel oma õige suurusega. Aeg kuidagi läks ja täiesti juhuslikult jäi ühel päeval facebookis silma imeilus ja uhke püha birma kass. Ja saatuse tahtel oli see kass Prantsumaal. Otsus oli kindel, just selle kassi poega ma tahan! Alustasin kasvatajaga suhtlemist, kuid ootamist ja suvi 2018 saabus mu kasvandusse FR*Obelix du Clos des Mottes.

Südamest tänud Colette Fayemendy selle usalduse eest!

 

Kui rääkida põnevusest ehitada sugupuud, siis august 2018 nägi ilmavalgust kasvanduse Q pesakond. Kindel soov oli just sellest pesakonnast saada oma kasvanduse sugupuu jätkaja. Sündis üks tüdruk. Queen! Nii jäi loomulikult Queen Bella Mia St.Ifferini kasvandusse. Kui tema ema oli hea aretuskass siis on rõõm, kasvataja eesmärgid täituvad, tütar on jälle sammuke parem aretuskass. Nii me tähtede poole liigume…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiara Hera St.Ifferini.  (12.07.2019) Tema ema Hera Una St.Ifferini on mu kasvanduse vaieldamatu uhkus, tõeline kuninganna. Isa Obélix du Clos des Mottes saabus kasvandusse Prantsumaalt, eesmärgiga parandada veelgi oma uute järglaste tõuomadusi. Eelkõige kassi suurust ja pea kuju. Just nende kahe vanema järglast ma kasvandusse soovisin. Soov täitus. Usun, et Tiara Hera on vääriline järglane oma emale.

 

Una Marine on esimene Eesti päritolu Püha Birma kass Eestis, kes on saanud kõrgeima, Supreme Champion  tiitli. (oktoober 2011)Olen uhke ja õnnelik!       

Una on Eesti Birma Kuninganna!

 

 

 

Arista L`Amour on minu esimene kasvandik ja ka esimene kasvandikest, kes on saanud Supreme Champion tiitli.( august 2013 )

Aristast sai minu kasvanduse kuninganna!

Küll on hea!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhkelt oma vanaema ja ema jälgedes, juuni 2014 sai Supreme Chemapion tiitli Cherie Angel. Ühtlasi omab tema auväärt tiitlit – Natsional Winner.

Ka mina tunnen uhkust!

Nii nagu vanaema Una Marine, ema Arista L`Amour, poolõde Cherie Angel sai Supreme Champion tiitli 19.11.2017 Floria Fantasy.

17.11.2018, loomulikult, Hera Una!

Kasvanduse kvaliteet!

Birmadel on ka head sõbrad kodus.  Tacoma (16.06.2002-10.03.2018).
             

 

Magnificent Chicago 29.05.2017

 

Shaggy Friends Fly Whit Me

Kodunimega Lonny 28.06.2018Dell`Orro Speranza Bonita

15.05.2020

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2012 registreeris Äriregister esimese Eesti tõukassiklubi. Kasvandusel St.Ifferini oli au olla üks Püha Birma Eesti Tõuklubi loojatest.

       

Welcome to Sacred Birman cattery

St.Ifferini webpage!

I am Ivar. I live in Estonias capital Tallinn. I have a country house in Saarema where the cats can freely go outside.

I am a professional dancer and a masseur.

At first I have to thank Klavdia Soots (breeding Klaudia) because thanks to her I found my way to the world of purebred cats when in autumn, 2009 I got my beautiful Sacred Birman cat Una Marine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The breeding is registered in Estonian Cat Breeding Association Felix which is a member of the international organization of Federation Internationale Feline – FiFe. The breeding is also a member of Pyhä Birman Kissa ry in Finland and Birmasällskapet in Sweden.  Ahead is and interesting work and path! I’m happy to give my contribution to  Birman cats breeding!When I lost my heart to this gorgeous breed then I promised to myself to be a good and honest breeder – my priority is to breed beautiful, healthy kittensI always try to offer something good, new and special.       

My goal is to be a considerable breeder with a good reputation in Scandinavian countries and all Europe.

 

The sign of St.Ifferini breeding is – Quality, not quantity!

All of the cats used in my breeding will be determined their blood group and done FeLF/FIV blood test. Also every cat will get a heart ultrasound test HCM/RCM scan.

My breeding’s cats, Una Marine, Arista L’Amour and Vortigern Art are the first Estonian Sacred Birman cats who have has HCM/RCM.

And also first ones that had PKD examination for kidneys.

 

 

20 February 2011 the first litter of Una Marine and also the breeding’s was born. From that litter sweet and beautiful Arista L’Amour is staying with the breeding.
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I thank Becky Gamache and her breeding Baies des Amours. 13 July 2011 was a happy day for me – the first male Sacred Birman cat of my breeding, Vortigern Art, travelled to his new home from Belgium. Also my big dream came true – to get myself a beautiful and gorgeous cat with a blue mask.       

 

 

 

The third litter of the breeding with parents our own offspring Arista L’Amour and our boy Vortigern Art, answered all excpetations and hopes. 04.10.12 born the only kitten Cherie Angel turned out to be a lovely princess who of course is staying with the breeding!

 

In the end of the year 2013 my mind and heart had a battle. My heart won. One can find and buy a beautiful cat from all over the world, but quite the other thing is a cat from your own litter. So I kept from the litter F a beautiful and special Floria Fantasy who was born 22.11.2013.

 

 

Una Marine’s, from whom the cattery St. Ifferini started, fifth litter was planned to be her last. As if she knew it, she brought one daughter into this world in the end of the year 2014. To honor her mother, she was named after her as Hera Una. Hera decided to grow up into a stunning cat, so there was no other choice than to keep Hera in cattery. It makes me glad that Hera combines in her the best qualities of her mother Una and father Vortigern. I’m sure that Hera will be one of the brightest stars in our cattery.

 

In summer 2016 became Strandbogen’s Lara from Sweden to cattery. I waited for her 2 years since her parents have very suitable pedigree for my cattery and that I have seen them myself. In first litter, there were no girls. But this year the luck turned and moreover, the cattery got a long-waited blue point girl. I thank for the trust her breeder Ulrika Borg with whom we have already collaborated few years. From the first day, we have been tied through the friendship. That kind of friendship, understanding, collaboration I wish between every breeder!

 

 

It’s interesting to “build” my own pedigree. So stayed in cattery Mia Solis from M litter who is the third generation in the cattery, the daughter of Floria Fantasy St. Ifferini, granddaughter of Arista L’Amour St. Ifferini, and great granddaughter of cattery’s first cat Una Marine Klaudia.
 
Already a few years ago there was an idea that the cattery needs its own new breeding male. Voices of a few judges haunted me that I should look for a cat from France where the Sacred Birman cats are still in their right size. Time passed on and by pure luck I noticed a beautiful and galant Sacred Birman on Facebook. It must have been faith because that cat was from France. A decision was made, I want that cats’ baby! I started to commune with the breeder, months of waiting and in the summer of 2018 FR* Obelix du Clos des Mottes arrived into my cattery I thank you from the bottom of my heart for the trust You had in me Colette Fayemendy!
 
When telling a story about the excitement of making a genealogical tree, then in august 2018 litter Q saw the light of day for the first time. A rock solid wish was to keep the genealogical tree growing from this very litter. A girl was born. Queen! So of course Queen Bella Mia stayed in the St.Ifferini cattery. As her mother is a good breeding cat then it’s a joy, breeders objectives come to life, daughter is an even better breeding cat. And so we aim to the stars…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiara Hera St.Ifferini (12.07.2019). Her mother Hera Una St.Ifferini is with out a doubt my breederys pride and a true queen. Father Obelix du Clos des Mottes got to my breedery from France, with objectiv to improve even further the breed qualities in my breedey. Mostly the size and the head shape of mt cats. These are the cats I wish to be the parents of of my new litter. My wish came true. I do believe that Tiara Hera is a worthy offspring to her mother.

Una Marine is the first Estonian Sacret Birman cat in Estonia who received the Supreme Champion title (October 2011).I am proud and happy.       

Una is the queen of Estonian Sacred Birman! 🙂

 

 

 

 

 

 

Arista L’Amour is my first alumnus and also the first alumnus to receive the Supreme Champion title ( August 2013 ).

Arista has become the queen of the breeding!

Feels good!

Proudly in her mom’s and grandmother’s steps, In June 2014 Cherie Angel got title of Supreme Champion. She also owns respectable title – National Winner.

I am also proud of her!

Like grandmmother Una Marine, mother Arista L`Amour, half-sister Cherie Angel got Supreme Champion title 19.11.2017 Floria Fantasy.

17.11.2018, of course, Hera Una!

The quality of the cattery!

 

The Birman also have good friends in home.  Tacoma (16.06.2002-10.03.2018).       

 

 

 

 

 

 

 

Magnificent Chicago 29.05.2017

Shaggy Friends Fly Whit Me

whit homename Lonny 28.06.2018

 

Dell`Orro Speranza Bonita

15.05.2020

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On 15th of November the business register registered the first Estonian breed cat club.
Breeding St. Ifferini is honoured to be one of the founders of Sacred Birman Estonian Breed Club.