Püha Birma kassipojad/ Sacred Birman kittens

Meil ei ole kassipoegi!

 

 

 

 

We dont have kittens!

 

Püha Birma kassipojad müüa!

 

Minu lemmikloomad on täieõiguslikud pereliikmed, kes on armastatud ja hoolitsetud. Minu kassipojad kasvavad koos perega, kõigi teiste kasside ja koertega koos. Nad ei ole eraldatud “kassipoegade tuppa”.
Kassipojad loovutan 14 nädalaselt.  Selleks ajaks on neile tehtud ussitõrje, nad on vaktsineeritud ja mikrokiibitud.
Kõikidel kassipoegadel on tõutunnistus. Absoluutselt välistan, et minu kasvandusest saab kassipoega “poole hinna ja ilma paberiteta “!
Iga kassipoeg müüakse koos EU lemmiklooma passiga.
Võtan endale õiguse valida, kellele kassipoja müün. Pean olema kindel, et minu kasvanduse kassipoeg läheb koju, kus teda oodatakse ja armastatakse.
Hoolikalt jälgin, kuhu müün oma kassipoja aretuseks. Kaitsen hoolikalt oma kasside sugupuud.
Igat kassipoega saab osta kodulemmikuks, olenemata looma kvaliteedist. Aretuse ja näituse kvaliteediga kassipoja hind on lihtsalt kõrgem, kui lemmiku kvaliteediga. Ostes tõukassi kodulemmikuks, ei tähenda see seda, et kassiga tuleb hakata näitustel käima.
Kassipojad kodulemmikuks müüakse tõutunnistusega, kus on märgitud “mitte aretuseks”.
Võtan endale vajadusel õiguse väljastada tõutunnistus siis, kui kassipoeg on kastreeritud või steriliseeritud, mis on eelnevalt ostu-müügi lepingus fikseeritud.
Ostes kassipoja kodulemmikuks on uuel omanikul kohustus steriliseerida/kastreerida kassipoeg hiljemalt 10 kuuseks saamisel.
Eksides selle lepingus fikseeritud kokkuleppes ja asudes tegelema kassipoegade paljundamisega, kaasnevad sellele suured trahvid.

 

 

Kassipoja hinnad:
Lemmik 1000-1400 €
Aretus, näitus 1300-1500 € ja enam €

Kvaliteet:
P – lemmik
B – aretus
S – näituse
Kassipoega saab vajadusel broneerida ja ka soovi korral vahel vaatamas käia. Kassipoeg on broneeritud kui on makstud broneerimistasu, mis on 50% kassipoja hinnast ning seda ei tagastata kui soovija oma ostusoovist taganeb.

Kassipoja staatuse tähendused –
Available – kassipoeg on vaba ja saadaval
Option – kassipoeg on  broneeritud, kuid tema eest pole veel tasutud broneerimistasu
Booked – kassipoeg on broneeritud ja broneermistasu makstud

lemmiklooma pass tõutunnistus pedigree

 

Püha Birma kassipojad müüa!

My pets are full-fledged family members who are loved and cared for. My kittens grow up with family, other cats and dogs. They are not separated into “kittens room”
I will give away the kittens when they are 14 weeks old. By that time they have received vaccination, microchips, and protection against worms.
All of the kittens have breed certificates. I absolutely exclude that you can get a kitten from me “with half price and without papers”!
Every kitten is sold with EU pet passport.
I will reserve the right to choose to whom the kitten is sold. I have to be certain that a kitten from my breeding establishment will go to a home where it is waited and loved.
I closely observe where I sell my kittens for breeding. I carefully protect the pedigrees of my kittens.
Every kitten can be bought as a pet no matter the quality of the animal. Kittens with qualities for shows and breeding are just more expensive than a kittens who are in pet quality. When buying a pure-breed cat as a pet it does not mean that the owner has to start going to cat-shows with the cat
Kittens for pets are sold with the breed certificate that state “not for breeding”.
I will reserve the right to issue the breed certificate after the kitten is castrated or sterilized, which has been fixed in advance of purchase and sale agreement.
When buying a kitten as a pet the new owner is obligated to sterilize/castrate the kitten before 10 months of age. Making a mistake in this fixed agreement in the contract and starting a breeding kittens will be followed with big fines.

Prices of kittens:
Pet 1000-1400€
Breeding, show 1300-1500€ and more €

Quality:
P – pet
B – breed
S – show

A kitten can be booked and visited, if necessary. A kitten is booked when booking fee is paid, which is 50% of the kitten’s price, and is not refundable when the buyer withdraws  his / her mind.

The meanings of kitten’s status:
Available – the kitten is free and available
Option – the kitten is booked but the deposit has not yet been paid
Booked – the kitten is booked and the deposit has been paid

Püha Birma kassipojad müüa!