J pesakond / J litter

Ema /mother Isa / father
GIC EE* Floria Fantasy St. Ifferini SBIn SC S *Saphire Extreme Sharp Dressed Man SBIn21
Sugulusaretus / inbreeding : 6 generats. 0,0977%, 9 genertas. 0,339%Kassipoegade sugupuu / kittens bedigree  02.07.2015 13.33 – 133g

Ilmavalgust nägi kasvanduse kolmanda põlvkonna teine haru. Floria Fantasy jäi kasvandusse F pesakonnast, eelkõige suure tuleviku lootusena, aretuse mõttes. Kui siiani olen panustanud papade otsimisel eelkõige erilistele sugupuule, siis seekord tänu saatusele ja headele inimestele, avanes võimalus saada Floriale partneriks fantastiline poiss, seda kõiges mõttes. Ja ikka Rootsist.

Floria käis Sharp Dressed Man-iga tutvumas eelmise aasta jõulukuul. Nüüd kevadel kandis nende armastus vilja ja imelisel suvepäeval nägi ilmavalgust, siiani kasvanduse sünni kaalult kõige suurem, kassipoeg. See kassipoeg on mulle kallis kui kuld!

Kassipoja vanematel on tehtud kõik vajalikud tervise uuringud.

Tänan kogu südmest Saphire Extreme Sharp Dressed Man kasvatajat Anetti ja veelgi rohkem tema omanikku Angelikat ja oma häid sõpru, kes mulle kõiges abiks on olnud, et see kassipojake siia ilma sünniks.

dressedman
Meie imeline isa! /Our wonderful father! SC S *Saphire Extreme Sharp Dressed Man

 

 

 

 

 

 

 

Esimene kohtumine. Meenutades imelist Jõulu aega. Vaata, kuidas tsentelmen kohtleb printsessi! / The first meeting. To remember the wonderful Christmas Time. Look, how our gentelman deals with the princess!
Esimene kohtumine. Meenutades imelist Jõulu aega. Vaata, kuidas tsentelmen kohtleb printsessi! /
The first meeting.
To remember the wonderful Christmas Time. Look, how our gentelman deals with the princess!

The second branch of the cattery’s third generation came into world. Floria Fantasy stayed into cattery from F-litter, foremost as a big hope of future in a sense of breeding. To this point I have put energy in finding suitable males with interesting pedigrees, this time thanks to destiny and good people opened up an opportunity to have a fantastic male in every meaning for Floria. And of course from Sweden.

Floria visited Sharp Dressed Man last year in December. Now in spring their love was successful and on a wonderful summerday a kitten was born, who is the heaviest kitten born in cattery. This kitten is for me as precious as gold!

Kitten’s parents have had all necessary health examinations.

I want to thank from bottom of my heart Anett, the breeder of Saphire Extreme Sharp Dressed Man, and even more his owner Angelika and my good friends that have supported and helped me, so this kitten could come into this world.

PBET_pr

 

 

 

 

9
One month old
4
Two months old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma ei tea, on see kurb või naljakas aga juhtub ka vanematel ja kogenud kasvatajatel. Võrratu Jolie Gold muutis sugu. Ehk on see sellepärast, et tema isa ma nii imetlesin ja kiindunud olin ja pisike arvas, et veel suurema armastuse pälvib, kui ka tema poiss on. Poisi nimi on Jolly Gold.

**********************************

I don’t know if it’s sad or funny but it also happens with older and experienced breeders. Matchless Jolie Gold changed gender. Maybe it’s because I so admired his father, and was fond of him, and the little one thought that he deserves even more love, if he a boy as well is. The boy’s name is Jolly Gold.

1
Three months old

 

 

 

 

Nimi/name Värv/color Kvaliteet/quality Staatus/status
Jolly Gold
SBn21  S Jääb kasvandusse/stays with us

Mul on rõõm teatada, et kasvanduse St.Ifferini J pesakonna võrratu Jolly Gold jääb loomulikult kasvandusse.. See otsus tuli väga kergelt ja üsna varakult. Kui osad kasvatajad kurvastavad ühe kassipoja pärast pesakonnas, siis ma tunnen vastupidist. Tundub, et just nii need pärlid ilma sünnivad. Jolly on igatahes oma nime vääriline, õigemini, nimi on tema väärline. Tegu on ka väikse sammuga edasi, Jolly on kasvanduse oma kolmanda põlvkonna esindaja. Ootused, lootused on suured.

****************

I’m happy to announce that St.Ifferini cattery’s magnificent Jolly Gold stays of course in cattery. This decision came very lightly and quite early. When some breeders are sad of having only one kitten in a litter, then I feel the opposite way. It seems like so the pearls are born to the world. Anyhow Jolly is worthy of her name, to be more precise, the name is worthy of her. It’s also a little step forward, since Jolie represents the third generation in the cattery. Expectations, hopes are big.

Jolly Gold (EE) EKL LO 7533 ID:978101081439554